IMG_3188_edited.jpg

Klimafokus Vejle

Sammen sætter vi søgelyset på Vejles klimahandlinger

Klimafokus Vejle

Kom med i vores lokale borgergruppe for klimahandling. Vi er en politisk uafhængig organisation, der arbejder for at fremme fælleskab, klimahandling og inspiration blandt borgere, politikere og erhvervsliv i Vejle. Vi erkender at det at forholde sig til klima for mange er skamfyldt, vi føler skyld, vrede, angst eller ingenting. Det er helt naturligt i en sorgproces som den vi har stillet vores naturressourcer i. Derfor forsøger vi at holde en imødekommende tone med hinanden og vores medmennesker, dette står vi sammen om.

IMG_3514.HEIC
Solar Panels on Roof

Byggeri

Byggeri står for 1/3 af de samlede danske CO2-udledninger, samt 40 % af vores affald (drift & nybyggeri). Vejle kommune råder over 710.000 m2 bygninger, og er kommunens største bygningsejer. Vejle kommune er samtidig i vækst og byggerier skyder op overalt. 

Det synes vi stiller særlige krav til Vejles kommende byråd om at beslutte en politik, hvor vi sikrer bæredygtigt nybyggeri og bæredygtig renovering både hvad angår Vejle kommunes egne byggeprojekter, men især indenfor lokalplanområdet.

Spørgsmål til de opstillede kandidater:

1. Vil du medvirke til en politik, hvor byggeri og drift af ejendomme i Vejle kommune benytter de mest CO2- lagrende materialer som muligt (trævinduer, træhusbyggeri, cellulose-fibre til isolering, lister i træ osv.)

2. Cementproduktionen har ansvar for 5% af verdens samlede CO2-udledning. Vil du medvirke til en politik, der skaber bæredygtige udstykninger, hvor man bl.a. kan stille krav til:

  1. a)  Hvor stort et areal der må anlægges med betonfliser og belægninger i det hele taget?

  2. b)  Brugen af godkendt kalkmørtel i stedet for cementmørtel. (Hermed fremmer man også design for adskillelse og genbrug af byggematerialer i fremtiden)

3. Vil du medvirke til en politik for Vejle kommune, hvor de mest miljøskadelige stoffer udfases i nybyggeri og drift/vedligehold (PVC i rør og belægninger (vinyl), trykimprægneret træ, MI i malinger, mv)? Skal kommunen lave en liste over no-go materialer i byggeri?

4. Skal der opsættes solfangere og eller solceller på de kommunale bygninger?

5. Vil du arbejde for, at det bliver tilladt med solfangere/solceller på ejendomme i Vejle centrum?

IMG_3188_edited.jpg

Hver dag giver os nye muligheder for at nå i mål med at sikre kloden for vores børns framtid. I lokalt fælleskab finder vi ny viden, inspiration og drivkraft.

"

Kontakt Klimafokus Vejle

Casper mobil 26719142

Sara Marie mobil 61713521

IMG_3185.JPG