IMG_3188_edited.jpg

Klimafokus Vejle

Sammen sætter vi søgelyset på Vejles klimahandlinger

IMG_3188_edited.jpg

Hver dag giver os nye muligheder for at nå i mål med at sikre kloden for vores børns fremtid. I lokalt fælleskab finder vi ny viden, inspiration og drivkraft.

"

Kom med i vores lokale borgergruppe for klimahandling.

At forholde sig til klima er for mange skamfyldt.

Vi føler skyld, vrede og angst. Eller ingenting.

Det er helt naturligt i en krise, som den vores natur er i.

Derfor står vi sammen om en imødekommende tone blandt medmennesker.

Klimafokus Vejle er en politisk uafhængig organisation, der arbejder for at fremme fællesskab, klimahandling og inspiration blandt borgere, politikere og erhvervsliv i Vejle.

IMG_3514.HEIC

Vi er en alsidig gruppe som afholder arrangementer med fokus på klima og den bæredygtige udvikling.

Vi har afholdt  hyggearrangementer i en skovhave, foredrag om bæredygtigt landbrug, vækst og klima samt klimaforandring og håb. 

Du behøver ikke at være medlem for at deltage.

Klimaspørgsmål til politikerne

20220902_211435.jpg

I Infrastrukturforlig 2035 som en stor del af folketingets partier aftalte i 2021, er der afsat milliarder af kroner til nye motorveje og udvidelser af eksisterende motorveje. Det er en almindelig kendt sandhed at flere motorveje giver mere trafik. I forliget afsættes 400 mio. kr. til øget cykelinfrastruktur.

  1. Vil du arbejde for mindre fossil infrastruktur og for bedre forhold for cyklismen og kollektiv transport? Hvad/hvordan vil du gøre?

 

Danmarks CO2-aftryk og træk på verdens ressourcer overgår langt det niveau som er bæredygtigt. Inkl. forbrug af varer der er produceret uden for Danmark, udleder hver dansker cirka 17 ton CO2e om året. Vi skal ned på 2 ton.

2. Hvad skal der efter din vurdering til for at danskerne reducerer vores udledning per indbygger til det niveau, som er bæredygtigt i forhold til det globale CO2-budget? Hvilke midler mener du vi skal tage i brug? Og hvilke konsekvenser må det få for livsstil og evt. levestandard?

 

Animalsk produktion er en af de helt store årsager til drivhusgasudledning i Danmark.

3. Hvordan vil du arbejde for at reducere den animalske produktion i Danmark? Hvor stor en reduktion mener du er nødvendig for at nå klimamålene?

 

Klimakrisen er en trussel imod dyr, natur og mennesker af dimensioner som det kan være svært at fatte og derfor bekvemt at regne for en på forhånd tabt sag. ”Danmark betyder så lidt i det store billede”, er en hyppig undskyldning for ikke at handle mere radikalt.

4. Erkender du at klimakrisen er mere alvorlig end Coronakrisen og den aktuelle energikrise i Europa og derfor kræver en langt mere gennemgribende krisehåndtering end det er tilfældet med den aktuelle politik?

 

Klimaet bør stå øverst på dagsordenen uanset hvilken politisk fløj du som politiker tilhører.

5. Vil du om nødvendigt bryde partidisciplinen til fordel for klimaet?

IMG_3185.JPG